Không có chuyện Diên Hi công lược và Như Ý Truyện bị cấm chiếu ở Việt Nam

.
Nguồn: ngoisao.vn